.

ንልዕሊ ክልተ ዓመት ምስ ብዙኅ ድኻምን ጻዕርን ድኻማትንክካየድ ዝጸንሐ፥ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ቀዳማይ መደቡ ዛዚሙ ኣሎ። ከመ መጀመርታ ነዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና ክንበጽሕ ብዙኅ ሃጓፋት ጸኒሑና እዩ። ሕጂ ግን ብረድኤት ኣምላኽ፥ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉ ኣሎ።

 ካልኣይ ዙር መዝገባ ካብ ዕለት 1 ታሕሳስ 2017 ጀሚሩ ክሳብ 15 ጥሪ 2018 ክካየድ እዩ።

በዚ መሠረት ተመሃሮ ነዚ ዝስዕብ ኣገባብ ተኸቲሎም ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ናይ መዝገባ መደባቶም ከካይዱ ነዘኻክር።

1.   ክልተ ዓመት ብዘይምቁራጽ ዝተመሃርኩም፥ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዝወሰድኩም፥ ምምዝጋብ ኣየድልየኩን ውጽኢት ትምህርትኹምን ምስክር ዲፕሎማኹምን ኣብ ምዱብ ጊዚኡ ክበጽሓኩም እዩ።

2.   ብሉይ ኪዳን ክፍሊ 1 (old testament 1) ሠረተ-እምነት ትምህርቲ ዶግማ (Dogmatic Theology) ትምህርቲ ጉስነት (pastoral Theology) ዝወሰድኩም ፈተና ዝተፈተንኩም፥ ሕጂ ዳግማይ ምምሃርን ምምዝጋብን ኣየድልየኩምን እዩ።

3.   ኣብ ዝሓለፈ ተመሃሮ ኮንኩም ክትቅጽሉ ዝጸናሕኩም፥ ከም ሓዲሽ ክትምዝገቡ ግዴታ እዩ።

4.   ሓደሽቲ ተመሃሮ፥ ዝማላእ ምሉእ ቅጥዕታት ኣማሊእኩም ኣብ ውሽቲ እዚ ተመዲቡ ዘሎ ጊዜ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

5.   ትምህርቲ ዝወሃብ ናይ ርሕቀት ስለ ዝኾነ ዝኮነ ናይ ኮምፒተር ጸገም ዘለዎ ሰብ ክመሃር ስለ ዘይክእል ክምዝገብ የብሉን።

6.   ናይ ክፍሊት ጸገማት ዘሎኩም ብቐጥታ ኣብቲ እትመልእዎ ቅጥዒ ግለጽዎ።