1,ታሪኽ ቤተክርስቲያን (Church History)

2,ቀኖና ቤተ ክርስቲያን (Church Canon)

3,ሓድሽ ኪዳን 2ይ ክፋል (New Testament II)