ዓላማ እዚ ትምህርቲ እዚ ንሠልጠንቲ ቅርጽን መልክዕን ጉስነታዊ ትምህርቲ ሥነ መለኮት ንምትሓዝ ዝዓለመ እዩ።

መሠረታዊ መጽሓፍ ቅዱሳዊን ታሪኽ ኣቦታት ኣብ ጉስነት ንምንጻር ዝዓለመ እዩ።

ትሕዝቶ እዚ መንፈሳዊ ናይ ጉስነት ትምህርቲ ሥነ መለኮት፣

እዚ ትምህቲ እዚ ኣብ ሠለስተ መደባት ተዳልዩ ዚቐርብ ትምህርቲ እዩ።

1, ትምህርቲ ጉስነት።

2, ትምህርቲ ስብከትን ኣገባብ ኣሰባብኻን።

3, ጉስነታዊ ሓገዝ (Pastoral counseling) ተባሂሉ ኣብ ሠለስተ መደባት ዝተኸፋፈለ እዩ።


ምህርቲ መሰረተ እምነት ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ናይ ስነ መለኮት ትምህርትታት እዩ። ብዛዕባ መሰረታዊ እምነት ዶግማ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ክርስትና ብሰፊሑ የምህር። እቲ ዝርዝር ትሕዝቶ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

እዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ እዚ እዋን ኣዘራራቢ ኮይኑ ደሎ ኣፈጣጥራ ዓለም “ብፍጥረት ኣምላኽ’ዶ ወይስ ብደፋእታዊ ለውጢ” ዝብል ብምጅማር፤ ብዛዕባ ዝርአዩን ዘይርኣዩን ፍጥረታት እግዚኣብሔር ከምኡዉን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲየምህር። መሰረታዊ ዶክትሪን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትና የምህር። ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣምላኽነት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ብሰፊሑ ይገልጽ።

Doctrinal theology is one of the main courses of theology. It teaches the basics of our Christian faith and the doctrinal issues of the Tewahdo Orthodox Church. The details of the course are as follows:

The course starts by discussing the current thought process of creation versus evolution. It teaches the visible and invisible creatures, the intelligent creation (the angels, the devils, and the humans) and many other introductory topics that form the basis of our theological science.


ብሉይ ኪዳን (ኪዳን ዘኦሪት) ኮርስ 1ይን 2ይን ክፍልታት

ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ መእተዊ ንብሉይ ኪዳን። ታሪኻዊ፡ ኣርኪኦሎጂካል፡ ጂኦግራፍያዊን መሠረት ብሉይ ኪዳን። ዝተፈላለዩ ቛንቛታትን ብራናታትን ብሉይ ኪዳንን ታሪኽ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምዕቃብን ምምሕልላፍን ቅዱሳት ጽሑፋት። ቀኖናዊ ሕግታትን መምዘኒታትን ቅዱሳት ጽሑፋት እንኮላይ እቶም ብኻልኣይ ቀኖና ዝፍለጡ መጻሕፍቲ ይሓቁፍ። ኣብዚ ቀዳማይ ክፍሊ መጽናዕትን ትንተናን ካብ ዘፍጥረት ክሳብ መጻሕፍ ኣስቴር ከጠቓልል ከሎ፤ ኣብ ካልእይ ክፋል ከኣ ካብ መጽሓፍ ኢዮብ ክሳብ ትንቢት ሚልክያስ ዝሓቖፈ ኮይኑ ብኸመይ ምስ ሓድሽ ኪዳን ይተኣሳሰርውን ክትንክፍ እዩ።

Old Testament (Part I and II)

Part I of the course introduces the Old Testament. It includes historical, archeological, geographical bases and various languages used to write parts of the Old Testament and history of the Jewish People. Canonical basis of the Old Testament including manuscripts of the Second Canonical Books are also covered. This part also covers An analysis of the books from Genesis to the book of Esther.