.

ንልዕሊ ክልተ ዓመት ምስ ብዙኅ ድኻምን ጻዕርን ድኻማትንክካየድ ዝጸንሐ፥ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ቀዳማይ መደቡ ዛዚሙ ኣሎ። ከመ መጀመርታ ነዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና ክንበጽሕ ብዙኅ ሃጓፋት ጸኒሑና እዩ። ሕጂ ግን ብረድኤት ኣምላኽ፥ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉ ኣሎ።

 ካልኣይ ዙር መዝገባ ካብ ዕለት 1 ታሕሳስ 2017 ጀሚሩ ክሳብ 15 ጥሪ 2018 ክካየድ እዩ።

በዚ መሠረት ተመሃሮ ነዚ ዝስዕብ ኣገባብ ተኸቲሎም ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ናይ መዝገባ መደባቶም ከካይዱ ነዘኻክር።

1.   ክልተ ዓመት ብዘይምቁራጽ ዝተመሃርኩም፥ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ዝወሰድኩም፥ ምምዝጋብ ኣየድልየኩን ውጽኢት ትምህርትኹምን ምስክር ዲፕሎማኹምን ኣብ ምዱብ ጊዚኡ ክበጽሓኩም እዩ።

2.   ብሉይ ኪዳን ክፍሊ 1 (old testament 1) ሠረተ-እምነት ትምህርቲ ዶግማ (Dogmatic Theology) ትምህርቲ ጉስነት (pastoral Theology) ዝወሰድኩም ፈተና ዝተፈተንኩም፥ ሕጂ ዳግማይ ምምሃርን ምምዝጋብን ኣየድልየኩምን እዩ።

3.   ኣብ ዝሓለፈ ተመሃሮ ኮንኩም ክትቅጽሉ ዝጸናሕኩም፥ ከም ሓዲሽ ክትምዝገቡ ግዴታ እዩ።

4.   ሓደሽቲ ተመሃሮ፥ ዝማላእ ምሉእ ቅጥዕታት ኣማሊእኩም ኣብ ውሽቲ እዚ ተመዲቡ ዘሎ ጊዜ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

5.   ትምህርቲ ዝወሃብ ናይ ርሕቀት ስለ ዝኾነ ዝኮነ ናይ ኮምፒተር ጸገም ዘለዎ ሰብ ክመሃር ስለ ዘይክእል ክምዝገብ የብሉን።

6.   ናይ ክፍሊት ጸገማት ዘሎኩም ብቐጥታ ኣብቲ እትመልእዎ ቅጥዒ ግለጽዎ።

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፥ ኣሓዱ ኣምላክ፥ ኣሜን።

ን2017 ዓመተ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ቁ. 2

(ነባራትን ሓደስቲ ተመሃሮን ይምልከት)

ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም እትነብሩ ነባራትን ሓደስትን ተመሃሮ፡ ንኽሉ ውልቃዊ ጸገማትን፡ ህሉዊ ጽንኩር ኩነታት ሕዝብናን ተጻዊርኩም ንትምህርቲ ስነ-መለኮት ተውሕዶ እተርእይዎ ዘሎኹም ግብረ መልሲ ካብ ትጽቢትና ወጻእን ኣዝዩ ኣተባባዕን ምዃኑ ደጊምና ንምስክር። መፍትሒ ናይቲ ውህሉልን፡ ስቓይ ኮይኑና ዘሎ እዋናውን ፈተና ቤተክርስቲያንና ድሕረት ትምህርቲ ምዃኑ ስለ ንኣምን፡ ትምህርቲ ንምስፋሕ ዝኣክል ሕድገታት ክንገብር ከምዘሎና ንግንዘብ። እቲ ብዝሒ ተመሃሮ ሓደ ዓወት ኮይኑ፡ ጽርየት ትምህርቲ ንምሕላውን፡ ዕቱብ ተሳትፎ ተመሃሮ ንምዕባይን ግን ኣገዳሲ ብምኻኑ፡ ኣብዚ እዋ ልዕሊ ዓቕምና ተመሃሮ ንመዝገባ ይሓቱ ስለ ዘለዉን ተመሃሮ ከማልእዎ ዘሎዎም ረቛሒታት ከነቐምጥ ተገዲድና ኣሎና

  1. 1.   ኣብ 2017 ዓመተ ትምህርቲ ካብ ሚያዝያ 1, 2017 ክሳብ ነሓሰ 31, 2017 እዘን ዝስዕባ ክፍልተ-ትምህርትታት ኪውሃባ እየን። ታሪኽ ቤተክርስቲያን (Church History)፤ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን (Church Canon)፤ ሓድሽ ኪዳን 2ይ ክፋል (New Testament II)
  2. 2.   ብግቡእ እናተኸታተልኩም ኣብ 2016 ዓመተ ትምህርቲ ፈተና ዝወስድኩም ተመሃሮ፡ ን2017 ዝውሃብ ትምህርቲ፡ ዳግማይ ምምዝጋብ ኣየድልየኩምን። ክልተ ዓመት ናይ ሰርቲፊኬት ፕሮግራም ንምውዳእ ዝተረፈኩም ክፍለ-ትምህርቲ እንተልዩ ብቕልጡፍ ምስ ጉዳያት ተመሃሮ ኪትራኸቡ ንሓትት።    
  3. 3.   ንሓደስትን ነባራትን ተመሃሮ ብሓባር፡ ኣብ ሓደ ሰመስተር $100 ክፍሊት ክሳብ ሚያዝያ 30, 2017 ከፊልኩም ወድኡ። ክፍሊቱ ዘየማልአ ተመሃራይ፡ ካብ ዕለት 30, ሚያዝያ,  2017 ንድሓር ናብ መርበብ ሓበሬታ እትዩ ትምህርቲ ኪከታተል ከምዘይክእልን እቲ ሓድሽ ተኣታትዩ ዘሎ ስይስተም ከምዘየፍቅደሉን ንሕብር።
  4. 4.   ኣብ እስራኤል እትርከቡ ተመሃሮ፥ ኣስማትኩም ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምምሕዳር ቀሪብኩም ኣስማትኩም ትህቡ ብዝርዝር ኣስማትኩም ምስ በጽሓና ብጥርኑፍ መልእኽቲ ክንሰደልኩም ኢና።

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም እትርከቡ፡ ብዙሓት ውሉደ ክህነት፡ መማህራንን ተመሃሮን ቤት ትምህርቲ ሰንበትን፡ ንትምህርቲ ስነ መለኮት ኮለጅ ተዋሕዶ ዘርኣኹምዎ ግብረ መልሲ ካብ ትጽቢትና ወጻእን ብዙሕ ዘተባብዕን እዩ። ብፍላይ ንኹሉ ዓይነት ጸገማት ተጻዊርኩም፡ ካብ ዓድና፡ ካብተን ንኣሽቱ ከተማታት ሃገርና ከይተረፈ፡ ትምህርትኹም ትከታተሉ ምህላውኩም ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ። እቲ ትምህርቲ ደረጃኡ ክሕሉ ስለዝግባእ ግን ተመሃሮ ክስዕብዎ ዝግባእ ሓበሬታ ንህብ።

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፥ ኣሓዱ ኣምላክ፥ ኣሜን።

ን2017 ዓመተ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ

(ንኹሎም ኣብ ትምህርቲ ስነ መለኮት ዝምሃሩ ይምልከት)

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም እትርከቡ፡ ውሉደ ክህነት፡ መማህራንን ተመሃሮን ቤት ትምህርቲ ሰንበት፡ ምእመናንን ምእመናትን ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ምስ ሴተሰብኩምን ይኹን። ንኹሉ ውልቃዊ ጸገማትን፡ ዘይንቡር ህሉዊ ኩነታት ሕዝብናን ተጻዊርኩም ትምህርቲ ስነ መለኮት ኮለጅ ተዋሕዶ ትከታተሉ ንዘሎኹም ንንእድ። ብወገን ምምሕዳርን መማህራንንውን ብትሕዝቶኡ ሃብታም፡ ኣብ ኣገባብ ኣመሃህራውን ዘይከቢድ ኪኸውን፡ ብቐጻሊ ምምሕያሻት ንምግባር፡ ምዕቡል ተክኖሎጂ ሃሰው ኣብ ምባል ከም ንርከብ ንሕብር።  ን2017 ዓመተ ትምህርቲ ዝምልከት ተመሃሮ ዝኽተልዎ ሓበሬታ ነመሓላልፍ።

1.     ኣብ 2017 ዓመተ ትምህርቲ ካብ መጋቢት 15, 2017 ክሳብ ሓምለ 31, 2017 እዘን ዝስዕባ ትምህርትታት ኪውሃባ እየን። ታሪኽ ቤተክርስቲያን (Church History)፤ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን (Church Canon)፤ ሓድሽ ኪዳን 2ይ ክፋል (New Testament II)